Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Aktualności

Zakończyły się zajęcia w ramach komponentu studiów doktoranckich Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji.

 

7 marca 2015 odbyło się seminarium podsumowujące, w trakcie którego uczestniczki komponentu zaprezentowały własne analizy danych pochodzących z bazy danych PISA 2012.

Tematyka wystąpień dotyczyła szerokiego zakresu społecznych uwarunkowań edukacji. W seminarium wzięli udział przedstawiciele IBE z Warszawy, OKE, WCDN, Instytutu Edukacji Społecznej oraz pracownicy i doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

W dniu 13.03.2015 odbył się wykład otwarty pt.: Multilevel models in educational studies, który wygłosił dr Jannick Demant z Universtity of Gent (Belgia). Prelegent przedstawił główne założenia modelowania wielopoziomowego, wskazując na specyfikę zjawisk społecznych. Badania socjologiczne zawsze biorą pod uwag kontekst strukturalny jednostkowych zdarzeń, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w procedurach analitycznych stosowanych przez naukowców. Należy przy tym unikać redukcjonizmu – zarówno do wyjaśnień z poziomu mikro jak makrospołecznego. Analiza wielopoziomowa (multilevel) jest sposobem na uniknięcie redukcjonizmu i jednocześnie pozwala na ujęcie wielowymiarowej natury rzeczywistości społecznej w diagnozach.

Dr Demanet przedstawił podstawowe schematy analityczne analizy wielopoziomowej oraz przytoczył kilka przykładów badań edukacyjnych w oparciu o tę metodologię. Rozważono też możliwość rozwinięcia analizy wielopoziomowej w stronę analiz międzynarodowych.